Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δυσπιστίας

  1. δυσπιστία, στη γενική του ενικού