Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δρομάδες θηλυκό