Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δουλεμπορίων ουδέτερο