Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διοσημίας

  1. διοσημία, στη γενική του ενικού