Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δικανικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία