Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δικαιώματα ουδέτερο

  1. δικαίωμα, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού