Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διηγηματογράφου αρσενικό ή θηλυκό