Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διηγηματογράφοι αρσενικό ή θηλυκό