Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διηγηματογράφο αρσενικό ή θηλυκό