Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διδασκαλεία ουδέτερο

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία