Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διαχείρισης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία