Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δεύτερη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία