Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δασείας

  1. δασεία, στη γενική του ενικού