Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δίστοιχη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία