Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δίστιχη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία