Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

δίκιου ουδέτερο

  1. δίκιο, στη γενική του ενικού