Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δίκιου ουδέτερο

  1. δίκιο, στη γενική του ενικού