Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δίαιοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία