Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δίαιη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία