Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γνωματεύσεως θηλυκό