Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

γεύσεις θηλυκό

Ομώνυμα / Ομόηχα επεξεργασία