Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γάτων αρσενικό