Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

βόρειο


Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία