Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βρόχοι αρσενικό

  1. βρόχος, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού