Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

βλαβερή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία