Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

βιταλιστικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία