Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

βιταλιστική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία