Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

βιβλικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία