Δείτε επίσης: αἰγίνη, Αἴγινα

Αρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

αἴγινος < αρχαία ελληνική αἴξ, αἰγ- + -ινος

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
→ γένη αρσενικό & θηλυκό ουδέτερο
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική / αἴγινος τὸ αἴγινον
      γενική τοῦ/τῆς αἰγίνου τοῦ αἰγίνου
      δοτική τῷ/τῇ αἰγίν τῷ αἰγίν
    αιτιατική τὸν/τὴν αἴγινον τὸ αἴγινον
     κλητική ! αἴγινε αἴγινον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική οἱ/αἱ αἴγινοι τὰ αἴγιν
      γενική τῶν αἰγίνων τῶν αἰγίνων
      δοτική τοῖς/ταῖς αἰγίνοις τοῖς αἰγίνοις
    αιτιατική τοὺς/τὰς αἰγίνους τὰ αἴγιν
     κλητική ! αἴγινοι αἴγιν
    δυϊκός  
ονομ-αιτ-κλ τὼ αἰγίνω τὼ αἰγίνω
      γεν-δοτ τοῖν αἰγίνοιν τοῖν αἰγίνοιν
2η κλίση, Κατηγορία 'δύσκολος' όπως «δύσκολος» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

αἴγινος, -ος, -ον

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική αἴγινος οἱ αἴγινοι
      γενική τοῦ αἰγίνου τῶν αἰγίνων
      δοτική τῷ αἰγίν τοῖς αἰγίνοις
    αιτιατική τὸν αἴγινον τοὺς αἰγίνους
     κλητική ! αἴγινε αἴγινοι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  αἰγίνω
γεν-δοτ τοῖν  αἰγίνοιν
2η κλίση, Κατηγορία 'θρίαμβος' όπως «θρίαμβος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

αἴγινος αρσενικό

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία

→ και δείτε τη λέξη αἴξ

  ΠηγέςΕπεξεργασία