Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αἰγοβοσκοί