Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ατροφικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία