Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ασθενέστεροι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία