Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

αρχαιολογίας

  1. αρχαιολογία, στη γενική του ενικού