Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αρχαιολογίας

  1. αρχαιολογία, στη γενική του ενικού