Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αρίθμησης θηλυκό

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία