Ελληνικά (el) Επεξεργασία


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η απόκλιση οι αποκλίσεις
      γενική της απόκλισης
& αποκλίσεως
των αποκλίσεων
    αιτιατική την απόκλιση τις αποκλίσεις
     κλητική απόκλιση αποκλίσεις
Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

απόκλιση < ελληνιστική κοινή ἀπόκλισις < ἀπό + κλίσις

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

απόκλιση θηλυκό

 1. η εκτροπή από μια καθορισμένη θέση, κατεύθυνση ή συμπεριφορά
  • η διαφορά ενός στοιχείου από το αρχικώς επιδιωκόμενο
   τα έσοδα του προϋπολογισμού παρουσιάζουν ελαφρά απόκλιση προς τα κάτω
  • η διαφορά μεταξύ δύο στοιχείων που αποκλίνουν
 2. (μαθηματικά) στατιστικός όρος που προσδιορίζει διάφορες αριθμητικές στατιστικές αποκλίσεις (1)
 3. (αστρονομία) είναι η γωνιώδης απόσταση του ίχνους ενός άστρου (της θέσης του κατά την παρατήρηση) από τον ουράνιο ισημερινό και συμβολίζεται διεθνώς με το ελληνικό γράμμα δέλτα (δ)
 4. (γεωγραφία) η γωνία που σχηματίζεται στο χάρτη από την κάθετο προς τον βορρά (όπως φαίνεται στο χάρτη) με την ευθεία προς τον πραγματικό γεωγραφικό βορρά
 5. (μαγνητισμός) η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ μαγνητικού και πραγματικού γεωγραφικού βορρά

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία

Μεταφράσεις προς κατάταξη κατά έννοια