Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απροσδιοριστιών θηλυκό