Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αποψίλωσης θηλυκό

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία