Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αξεκαθάριστη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία