Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

ανώτερη

Άλλες μορφές

επεξεργασία