Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανταποδόσεις θηλυκό