Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ανοσίας

  1. ανοσία, στη γενική του ενικού