Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανισοσύλλαβη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία