Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανεπίβλεπτοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία