Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανέντιμοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία