Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αμόρφωτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία