Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αμετάβατη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία