Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αμέταλλα

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αμέταλλα