Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αμάρτυροι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία