Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αμάρτυροι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία