Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αμάρτυρη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία