Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αμάρτυρη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία