Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αλληλεπιδραστικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία