Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αζιμουθιακοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία